Hellig Hart straks alléén nog maar via hebtlef.nl
Kijk naar de laatste
wijzigingen op deze website.


Geactualiseerde methode voor maar
€ 1490


Burgerschap en sociale integratie in Hellig Hart
Extra aandacht voor deze maatschappelijke opdracht .


Waarom scholen kiezen voor Hellig Hart
Bevindingen van een
basisschool om te gaan werken met Hellig Hart

     
Digibord
Het digibord: een belangrijk didactisch hulpmiddel bij de methode Hellig Hart


Hellig Hart 2012 - 2013
Actualisering in volgende fase


'Van de eik en een boterbloem'
De bij de map 'Dagopeningen' horende kleurplaten zijn via deze website uit te printen.
     
Digibordlinks en actualisering

Nieuwe lessen/aanvullingen

Deze verhalen maaken deel uit van de projecten 'Waarden en normen'.


Brochure 'Theoretische verantwoording Hellig Hart'
Gratis opvraagbaar!