Voor groep 1-2 worden vier projecten gemaakt, evenals voor groep 3-4, voor groep 5-6 en voor groep 7-8. Dat maakt samen 16 projecten voor de hele basisschool verdeeld over 8 handzame mappen (twee thema’s per map)

De vier projecten per groep gaan over vier steeds terugkerende thema’s, waardoor elk thema in elke groep terugkomt. Hierdoor ontstaat een doorgaande lijn. De vier projecten hebben de volgende thema’s: Verhalen, Waarden en normen, Lichtfeesten, Lentefeesten.

Elk project bestaat weer uit vijf reeksen van vier lessen. Tussen de lessen van deze projectlijnen is het vaak mogelijk te pendelen (zie schematisch overzicht).

Binnen de hoofdthema’s worden subthema’s onderscheiden (bijvoorbeeld ‘vrijheid’, ‘eerlijkheid’ en ‘tolerantie’ als subthema’s van het hoofdthema ‘waarden en normen’).

Elk project is opgebouwd uit een projectmap en een digitale component. Karakteristiek voor alle projecten is dat recht wordt gedaan aan het verschil in identiteit tussen basisscholen, het verschil in identiteit tussen docenten op een basisschool en ‘t verschil in groepssamenstelling naar levensbeschouwelijke achtergrond. Vandaar dat we spreken over projecten op maat in tweeledige zin:

De goedlopende pendellijnen zijn duidelijk aangegeven (zie schematisch overzicht)

Kortom: u stelt een project samen dat past bij de samenstelling van uw groep, uzelf, en uw school.