KidsSlinger maakt Nederland een stukje leuker!

De school is bij uitstek de plek waar elk kind kennismaakt met de verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering en een multiculturele samenleving vragen dat scholen actief burgerschap en sociale integratie bevorderen. Actief burgerschap is het kúnnen en wíllen deelnemen aan de samenleving. Burgerschap gaat over diversiteit, acceptatie en tolerantie. Het vraagt ook reflectie op het eigen handelen, een respectvolle houding en een bijdrage aan de zorg voor je omgeving.

Om deze maatschappelijke opdracht handen en voeten te geven heeft Heb ’t lef! het concept van de kidsSlinger omarmt en opgenomen in verschillende projecten.

De KidsSlinger is een uniek concept waarbij kinderen, binnen het basisonderwijs samen met hun leerkracht, zelf het heft in handen nemen om hun steentje bij te dragen tot een meer betrokken samenleving. Dit door de kinderen in Nederland te mobiliseren en de eerste stap te nemen om hun leefomgeving een stukje leuker te maken!

Het doel van de KidsSlinger is om:

Belangrijk hierbij is dat de KidsSlinger een verandering in hoe kinderen denken en zich gedragen teweeg zal brengen! Een club die ontzettend veel plezier gaat beleven in het leuker maken van de eigen woon- en leefomgeving!

De kidSlinger maakt deel uit van ‘De Slinger’, hét platform dat maatschappelijke betrokkenheid stimuleert en faciliteert. De Slinger brengt mensen, organisaties en bedrijven met elkaar in verbinding en inspireert tot het doen van concrete acties die bijdragen aan een positieve samenleving. Lees hieronder een paar voorbeelden van drie SlingerSteden.

Voor meer informatie: